Općenito

U tvrtki Klimko Inštalacije d.o.o. poštujemo vaše pravo na privatnost te stremimo k najvišem stupnju zaštite vaših osobnih podataka. Zato smo kod nuđenja naših usluga preko te web stranice ili kod poslovanja preko telekomunikacijskih sredstava obavezni djelovati u skladu sa zakonima i propisima koji određuju zaštitu osobnih podataka, posebice u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: GDPR) te u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka.

Nadzornik zbirke osobnih podataka

Nadzornik vaših osobnih podataka je Klimko Inštalacije d.o.o. (u nastavku: »Klimko« ili »mi«), Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: info@klimkoinstalacije.si, telefonski broj: +386 (0) 30 222 223.

Svrha obrade osobnih podataka

Svi osobni podatci koje nam posredujete obrađivat će se povjerljivo te će biti korišteni isključivo u svrhu za koju su bili posredovani. Ukoliko nastane potreba za daljnjom obradom vaših podataka u druge svrhe, prethodno ćemo vas kontaktirati i zamoliti vaš pristanak.

Posredovanje vaših osobnih podataka nije zakonom propisano te nije dio ugovornog zahtjeva. To znači da niste dužni posredovati vaše osobne podatke. Ukoliko se odlučite da nam ne posredujete vaše podatke, to može utjecati na korisničko iskustvo na web stranici.

Posjeta web stranici

Pri svakom posjetu našoj web stranici na mrežnom poslužitelju se automatski pohranjuje dnevnička datoteka mrežnog poslužitelja (npr. IP broj – broj koji identificira pojedino računalo tj. drugi uređaj na internetu, verzija preglednika, vrijeme posjete, podatci o lokaciji to jest ulaznoj točki dostupa do interneta i slično). Te podatke obrađujemo u svrhu analize koja nam omogućava unaprjeđivanje sadržaja i korisničkog iskustva na našoj web stranici te vođenja statistike posjeta na našoj web stranici. Navedene osobne podatke skupljamo pomoću kolačića, pri čemu ćemo vas prije postavljanja invazivnijih kolačića moliti za vaš pristanak.

Tako sakupljene podatke obrađujemo posebno te ih ne povezujemo s drugim osobnim podatcima korisnika web stranice. Posjetitelja korištenjem samo tih podataka trenutno i glede na stanje tehnologije nije moguće jednoznačno identificirati.

Slanje upita i druga komunikacija s nama

Na našoj web stranici možete ispuniti internetski kontaktni obrazac s kojim podnosite vaš upit glede naših proizvoda i usluga. Upravo tako nam bilo kada možete poslati upit, to jest nas kontaktirati na bilo koji od kontaktnih podataka objavljenih na našoj web stranici.

U tu svrhu od vas tražimo slijedeće podatke koje svojevoljno posredujete:

 • ime i prezime,
 • ime trvtke,
 • e-mail adresa,
 • podatke o sadržaju vašeg upita, to jest poruke.

Svi podatci sakupljeni preko te web stranice ili su nam posredovani na bilo koji drugi način pomoću telekomunikacijskih sredstava, skupljaju se u svrhu obavljanja naše osnovne djelatnosti, tj. za prodaju naših proizvoda i usluga. Podatke ćemo obrađivati u svrhu pripreme odgovora na vaš upit, za informiranje o proizvodima i uslugama, za potencijalnu pripremu i sklapanje ugovora te izvedbu sklopljenog ugovora. Vaše podatke koje ćete nam posredovati na temelju ispunjavanja kontaktnog obrasca, upotrijebit ćemo isključivo za izvedbu ugovorno dogovorenih usluga te u svrhu naše interne administracije i vođenja našeg poslovanja.

Kolačići

Naša web stranica koristi kolačiće da vas odvoji od drugih korisnika naše web stranice. Pomažu nam da vam omogućimo dobro korisničko iskustvo kada pretražujete našu web stranicu. Istovremeno nama omogućavaju da unapređujemo našu web stranicu.

Kolačić je mala datoteka koja zahtjeva dozvolu za instalaciju na tvrdi disk računala i omogućava ponovnu upotrebu. Kolačići vam omogućavaju prijavu na našu web stranicu tj. na naše usluge i prikaz na internetu prilagođavaju vama. Kolačić nam ni na koji način ne omogućava dostup do vašeg računala ili ikakvih podataka o vama, osim podataka za koje izaberete da ih dijelite s nama. Naime, kolačiće možete ili ne morate prihvatiti. Većina mrežnih preglednika automatski prihvaća kolačiće, obično možete promijeniti postavke preglednika ukoliko želite da ne prihvaćaju kolačiće.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je 1. stavak (točka b) 6. člana GDPR (potrebni podatci za ispunjavanje ugovora), to jest 1. stavak (točka a) 6. člana GDPR (pristanak korisnika na skupljanje podataka).

Korisnici podataka

Obavezujemo se da vaše osobne podatke nećemo posredovati trećim neovlaštenim osobama bez vašeg pristanka.

Vaši osobni podatci se mogu, sukladno sa svrhom određenom u ovoj izjavi iskazati slijedećim korisnicima podataka:

 • računovodstvena služba, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog i poslovnog savjetovanja;
 • ponuditeljima poštanskih usluga;
 • ponuditeljima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme;
 • administratoru web stranice;
 • ponuditeljima računalnih usluga u oblaku i ponuditeljima slanja e-mail poruka (npr. Mailchimp i drugi);
 • ponuditeljima sistema za upravljanje odnosa sa strankama.

U svakom slučaju osigurat ćemo da ugovorni obrađivači podataka postupaju u skladu s uputstvima tvrtke Klimko Inštalacije d.o.o. te da su odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka te način obrade određeni ugovorom o obradi osobnih podataka. Ugovorni obrađivači podataka bit će, ukoliko to ne protivi pravu, obvezani na poštovanje povjerljivosti.

Informacije o prijenosima osobnih podataka u treću državu ili međunarodnu organizaciju

Podatci se čuvaju na području Republike Slovenije te na poslužitelju ponuditelja elektroničke pošte koji se nalazi u EU (Google Ireland, Inc.).

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo samo tako dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe za koju su bili sakupljeni. Kod procjene razdoblja pohrane uzet će se u obzir svrha skupljanja, priroda osobnih podataka, mogućnosti potencijalnih prekršaja te zakonske obaveze glede pohrane osobnih podataka. Kada nam vaši podatci više ne budu potrebni, izbrisat ćemo ih. Dnevničke datoteke poslužitelja čuvaju se 3 mjeseca.

Način zaštite vaših podataka

Obavezujemo se čuvati osobne podatke koje nam proslijedite uporabom naše web stranice, telekomunikacijskim kanalima ili na bilo koji drugi način. Obavezujemo se da ćemo učiniti sve da osobne podatke zaštitimo od ikakvih prekršaja ili zloupotreba.

Nakon prestanka potrebe za vođenjem podataka, tj. nakon ispunjenja svrhe za koju su podatci bili sakupljeni, podatci se odmah nepovratno i trajno brišu.

Vaša prava

Jamčimo ostvarivanje svih vaših prava koja vam pripadaju vezano na obradu vaših osobnih podataka. Pojedinac na kojeg se osobni podatci odnose može bilo kada od nas zahtijevati da mu:

 • potvrdimo da li se podatci vezani na njega obrađuju ili ne te omogućimo dostup do osobnih podataka (tj. uvid te njihovo prepisivanje ili kopiranje),
 • pružimo informacije u vezi s obradom tih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima kojima su bili ili će biti proslijeđeni osobni podatci, predviđenom razdoblju pohrane podataka, o tehničkim i organizacijskim mjerama za zaštitu podataka, itd.),
 • omogućimo ispravak netočnih osobnih podataka vezanih na njega te mu omogućimo dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka,
 • omogućimo pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. »pravo na zaborav«),
 • omogućimo pravo ograničavanja obrade,
 • omogućimo pravo do pritužbe obradi ukoliko obrada podataka temelji na našem zakonitom interesu, pri čemu ćemo u takvom slučaju nastaviti obradu vaših osobnih podataka samo u slučaju da dokažemo nužne legitimne razloge za obradu koji prevlađuju nad vašim interesima, pravima i slobodama. Na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga možete se pritužiti bez navođenja razloga.,
 • omogućimo pravo na prenosivosti podataka te mu proslijedimo podatke u opće korištenom i strojno čitljivom obliku ili ih neposredno proslijedimo drugom upravitelju, pri čemu to vrijedi samo u slučaju obrade vaših osobnih podataka na temelju pristanka ili ugovornog odnosa te
 • omogućimo pravo na povlačenje suglasnosti kada se osobni podatci obrađuju na temelju suglasnosti, pri čemu povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se izvodila do njenog povlačenja.

Ukoliko želite ostvariti bilo koje od gore navedenih prava, možete nas bilo kada kontaktirati preko dolje navedenih podataka.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu

Ukoliko sumnjate da pri obradi vaših podataka dolazi do kršenja zakonodavstva s područja zaštite osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Povjereniku za informacije Republike Slovenije (adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, web stranica: www.ip-rs.si).

Kontakt

Za upite o tajnosti vaših podataka, načinu skupljanja i obrade podataka ili slanje zahtjeva za ostvarivanje prava u vezi s vašim podatcima, možete nas kontaktirati na e-mail adresi: info@klimkoinstalacije.si.

Izmjene i dopune

Zadržavamo pravo da predmetnu izjavu po potrebi povremeno prilagodimo stvarnim okolnostima i zakonodavstvu s područja zaštite osobnih podataka. Iz tog razloga molimo vas da prije svakog prosljeđivanja osobnih podataka provjerite aktualnu verziju kako bi bili obavješteni o možebitnim izmjenama i dopunama.

Možebitne izmjene te politike privatnosti počinju vrijediti s danom objave na stranici www.klimkoinstalacije.si. www.klimkoinstalacije.si.

Zadnja izmjena politike: 20.11.2023